Nätverk Företagsförsäkring

Bli en del av ett unikt nätverk – och ligg steget före

 

För att möta efterfrågan på såväl utbildning som nätverkande startar Svenska Försäkringsföreningen ett nytt, unikt nätverk för dig som arbetar som ledare, produktspecialist, produkt- affärsutvecklare, skadereglerare eller förmedlare inom Företagsförsäkring i försäkringsbranschen. Nätverket har fyra träffar under 2024/2025.

Nätverket har inriktningen mot de utmaningar och de olika kraven som ställs. På nätverksträffarna ges du som deltagare möjligheten att både fördjupa och bredda dina kunskaper genom utbildning och diskussioner av dagsaktuella frågor med kunniga och erfarna experter inom området. Du har också stor möjlighet att påverka vad som tas upp på träffarna.

Du får också betydande utrymme till att själv medverka till kompetensutveckling genom den generösa tid som finns för frågor och diskussioner. Sist, men inte minst väsentligt, får du möjligheten att bygga ett nätverk med kollegor i försäkringsbranschen, som har utmaningar liknande dina.

 

Målgrupp

Nätverket vänder sig till dig som arbetar som ledare, produkt- affärsutvecklare, specialist, skadereglerare eller stödområden till Företagsförsäkring på försäkringsbolag eller hos förmedlare.

 

Mål

Målet med våra nätverk är att skapa en dynamisk mötesplats för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och diskussioner. Du som deltagare får möjligheten att även skapa nya kontaktytor till nytta i din roll, i dag och i framtiden.  

 

Innehåll

Stor vikt kommer att läggas vid deltagarnas egna önskemål om innehåll. Därför kan nedan diskussionsämnen ses som exempel.

 • Digitaliseringen av företagsförsäkring – varför går det så sakta? Är det för komplext eller är det viljan att investera som saknas?
 • Trender inom distribution – förmedlad affär, egna kanaler och/eller partnerskap?
 • Komplexitet med nya trender i riskbedömningen – delningsekonomin, hybridföretag, SNI-koder
 • Hur klarar branschen kompetensförsörjningen på sikt gällande företagsförsäkring
 • Kundnöjdhet i Företagsförsäkring
 • Hållbarhetsfrågor i företagsförsäkring (både UW och skador)

 

 Vad du får som deltagare

 • Vidareutveckling av professionellt nätverk
 • Erfarenhetsutbyte med andra 
 • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar
 • Nya kontaktytor i branschen
 • Professionell vidareutbildning
 • Möjlighet att påverka innehållet för maximal nytta
 • Kompetensutveckling
   
   

Nätverksledare

 

 En bild som visar Människoansikte, klädsel, person, leendeAutomatiskt genererad beskrivning

Christina Almtun

Christina har lång erfarenhet från företagsförsäkring och har varit i branschen i mer än 25 år Christina började som ansvarsunderwriter på Skandia och har sedan fortsatt sin karriär i olika ledarpositioner både inom distribution och affärsutveckling. De senaste åren har Christina varit med och byggt upp Svedea AB, där hon har varit affärsområdeschef för företagsförsäkring och även del av Svedeas ledning.

 

 


Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91