Personskadeseminariet 2024

Mötesplatsen för dig som arbetar med personskador - ta del av den senaste utvecklingen inom området!

Personskadeseminariet är sedan 1999 mötesplatsen för dig som arbetar med personskadeförsäkringar och vill uppdatera dig inom med det senaste inom området. Medverkar gör erfarna specialister och praktiker inom området som ger dig viktiga uppdateringar i aktuella frågeställningar som rör området personskadeförsäkring. Välkommen till ett seminarium med nätverkande och kompetensutveckling!

 

Program

 

09.00 - 09.10 Seminariet öppnas


Moderatorer inleder

 

09.10 - 09.50 AI och digitalisering – vilka juridiska hinder ser vi för att kunna använda tekniken fullt ut?

Digitaliseringen fortsätter på bred front inom försäkring och många nya möjligheter öppnar sig med maskininlärning och andra metoder för databearbetning i stor skala. Under passet ger vi en karta över det juridiska regelverket kring AI. Vi sätter vidare reglerna i ett sammanhang och presenterar hur de relaterar till andra krav som gäller för försäkringsföretag och hantering av personuppgifter.

Anna Lööv, advokat, Kompass advokat

 

09.50 – 10.35 Aktuella domar och rättsfall

Ta del av de senaste domarna och rättsutvecklingen. Finns det några nya prejudikat att förhålla sig till. Under programpunkten presenteras föreläsaren aktuella rättsfall och domar som avgjorts under året. Rättsfallen som kommer presenteras, publiceras i slutet av augusti

Maria Dahlin, bolagsjurist, AFA Försäkring

 

10.35 – 10.45 Paus och nätverkande

 

10.45 – 12.00 Psykiska påverkansfaktorer vid sambandsbedömning efter traumatiska händelser

Försäkringsmedicinska bedömningar efter skadefall görs efter vedertagna principer och inkluderar bland annat värdering av tidigare sjuklighet, besvärsutveckling över tid och förekomst av alternativa förklaringsfaktorer. Hur påverkar neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och tidigare traumatisering dessa bedömningar? Vilka svårigheter kan uppstå? 

Stephan Albert, leg läkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri

 

12.00 – 13.00 Lunch

 

13.00 – 14.30 Hur kan vi minska bedrägeribrotten – metoder och samarbeten mellan bolagen i försäkringsbranschen

Hur kan samverkan kring utredning av bedrägerier i branschen se ut? Hur kan vi jobba bolagsöverskridande (samverkan mellan försäkringsbolagen) i en alltmer utmanade omvärld? Ta del av några utredningsmetoder som används. Vi går vidare igenom hur vi kan jobba tillsammans framöver med processer och rutiner.

Elin Franzén, utredare, Länsförsäkringar AB

Mårten Sällström och Gunilla Andren, utredare IF            
 

14.30 – 14.50 Kaffepaus
 

14.50– 15.50 Från negativ stress till glädje och hälsa

Kan stress vara positivt? Hur kommer det sig att vissa är mer stresståliga än andra? Hur hanteras oroskänslor på bästa sätt? Med erfarenhet både av att ha arbetat med stress samt att ha varit en hårsmån från att hamna i utmattningssyndrom vet Jan vad han pratar om. Hans bakgrund inom utbildning kombinerat med konkreta råd baserat på forskning, best practices och out of the box-tänk, har gjort honom till en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom stressområdet.

Jan Tern, The Stress Exit Man. Föreläsare, författare och certifierad CSP, Certified Speaking Professional

 

15.50 – 16.00 Avslut och sammanfattning

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan.

Lokal för deltagande på plats är:

Westmanska Palatset
Holländargatan 17
111 60 Stockholm

 

 

Moderatorer

 

 

Anna Valton

Teamledare Personskador
If Skadeförsäkring

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Pärsson

VD
Svenska Försäkringsföreningen

 

 

 


 

Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

 

Stina Wärn

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

stina.warn@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 98