Pensionsseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med pension och livförsäkringar

 

Under en heldag kommer du att få möjligheten att lyssna till och diskutera vad som är aktuellt och hur det påverkar både dagens och morgondagens livförsäkrings- och pensionsprodukter. Vi går igenom frågeställningar som hur framtidens liv- och pensionsverksamhet kan komma att se ut och vad framtidens kunder efterfrågar. Till seminariet har vi bjudit in yrkeskunniga talare inom pension, livförsäkring och sparande.

Välkommen till en oberoende mötesplats för att skapa nätverk inom branschen.

 

Vem passar seminariet för?

Seminariet vänder sig till dig som jobbar som till exempel produktspecialist eller produktägare, aktuarie, försäljningschef, kapitalförvaltare, specialist, rådgivare, förmedlare inom liv- och pensionsförsäkring. Seminariet passar även dig som också vill veta mer om morgondagens livförsäkringar och pensioner.     
 

Program 

 

09.00–09.10 | Inledning av moderator

Katarina Wiberg, Account Manager, SPP
 

09.10–09.50 | Flexiblare regler för utbetalning av tjänstepension

Det är i dag möjligt att göra uppehåll med utbetalning av den allmänna pensionen. För att möjliggöra en mer flexibel pensionering är det viktigt att motsvarande uppehåll även kan göras med utbetalning av tjänstepension och privat pensionssparande. Men vad kan vi i nuläget säga om detaljerna, hur kommer exempelvis flytträtten påverkas och vad händer med efterlevandeskydd?
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.
Ossian Wennström, Förhandlare/Utredare, SACO   

 

09.50-10.20 | Så ser allmänheten på pension

Hur ser allmänheten på pensioner och pensionssystemet? Och har det förändrats över tid? Pensionsmyndighetens marknadsanalytiker berättar om människors kunskap om pensionsfrågor och förtroendet för pensionssystemet.
Ann-Christin Meyerhöffer, Marknadsanalytiker, Pensionsmyndigheten

 

10.20–10.40 | Paus och nätverkande

 

10.40-11.20 | Utmaningar och möjligheter med nytt IT-system

Vad ska man tänka på som kravställare inom försäkringsbranschen när det gäller stordrift och hantering av pensionsprodukten?
Vilka fällor kan undvikas och hur görs bästa implementering och uppföljning av IT-system?
Vi går igenom milstolparna för Amfs skifte av IT-system, stängningen av stordatorn och avslutar med vad vi tror om framtiden för IT-system i branschen.
Lena Ringström, IT-chef och Annika Molén, Avdelningschef IT, Amf

 

11.20–12.00 | Aktuellt inom det allmänna pensionssystemet

Vad händer på Pensionsmyndigheten 2024 och framåt? Vilka utmaningar finns och vad blir fokus inför 2025?
Pensionssystemets ekonomiska ställning är fortsatt historiskt stark. Hur ligger det till med utredningen om hur överskottet inom inkomstpensionssystemet bör hanteras samt översynen av nivån för pensionsavgiften inom den allmänna pensionen? Hur mycket får svenskarna i pension i förhållande till sin slutlön?
Anna Petterson Westerberg, Generaldirektör, Pensionsmyndigheten


12.00–13.00 | Lunch
 

13.00–13.40 | Ny VD på minPension

En mycket stor andel av pensionsspararna har hittat till minPension för en överblick och allt fler får även handfast hjälp med sin uttagsplanering. Men är verktygen tillräckliga och hur bör de utvecklas?  Hur har Cecilia hanterat rollen på minPension och vilka utmaningar ser hon framåt?
Cecilia Rosendahl Lavén, VD, minPension13.40–14.20 | Kapitalförvaltningsstrategier

– Första, Tredje och Fjärde AP-fonden, som förvaltar en del av det buffertkapital som hör till pensionssystemet, är förhållandevis lika varandra. Varje fond har en egen styrelse som tillsätts av regeringen. Styrelserna bär fullt ansvar för respektive fonds verksamhet. Det innebär att besluta om fondens övergripande avkastningsmål, placeringspolicy, ägarpolicy och riskhanteringsplan. Vi får höra mer om förvaltningsstrategier av Trejde AP-fonden och utmaningar och ev förändringar framåt.
Staffan Hansén, VD, Tredje AP-fonden

 

14.20–14.35 | Paus och nätverkande
 

14.35–15.15 | Från traditionell förvaltning till fondförvaltning

Vad var bakgrunden till att man gjorde om förvaltningsmodellen och vilka aspekter var viktiga att ta hänsyn till? Kunden efterfrågar hög avkastning till låg risk, men vad kan man erbjuda kunden som inte vill ta någon risk?
Fredrik Ehn, CIO, SPP

 

15.15–15.55 | Ett upphandlat fondtorg 

Syftet med upphandlingarna är att skapa förutsättningar för en tryggare och högre premiepension för pensionsspararna. Metoden med upphandlingar används för att man ska kunna ställa högre krav på till exempel kvalitet i förvaltningsarbetet samt miljöhänsyn. Dessutom fördjupas den löpande granskningen av fonderna.
Erik Fransson, Fondtorgsnämnden

 

15.55–16.00 | Avslutning och sammanfattning av moderator

 

Moderator

 

Katarina Wiberg

Account Manager, SPP 

Katarina har lång erfarenhet av pensionsfrågor och stor branschkunskap - med drygt 35 i branschen. Hon har arbetat aktivt i olika rådgivande, säljande och ledande roller. En röd tråd i samtliga roller är närheten till kunden - business to business. I sin roll hos SPP arbetar Katarina med affärsledning och strategisk planering men har även utbildningsuppdrag, föreläsningar och brinner för att hjälpa kunden att ta rätt beslut genom tydlig och enkel information.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97