Motorförsäkringsseminariet

- Mötesplatsen för dig som arbetar med motorfordonsförsäkring!

I oktober är det dags för ännu en omgång av Motorförsäkringsseminariet. Seminariet riktar sig till dig som arbetar med motorfordonsförsäkring som kundservice, säljare, skadereglerare, tekniker, utredare, produktutvecklare eller på annat vis har ett intresse för dessa frågor. Medverkar gör erfarna specialister och praktiker inom området som ger dig viktiga uppdateringar i aktuella frågeställningar som rör motorfordonsförsäkring. Välkommen till ett seminarium med nätverkande och kompetensutveckling!

 

Program 

 

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras 

09.00 – 09.10 | Seminariet öppnas 

Liza Almqvist, Produktutvecklare Motor, Gjensidige Försäkring

 

09.10 – 09.40 | Omvärldsspaning

Oroligheter i omvärlden påverkar försäkringsbranschen. Vad behöver vi vara beredda på 2024 och hur är det ekonomiska läget i Sverige och världen?

Jonas Söderberg, Svensk Försäkring

 

09.40 – 10.20 | Mängden försäkringsbedrägerier ökar - vad kan vi göra åt det?

För att agera mot försäkringsbedrägerier behöver vi först förstå hur och när det händer. Hur går bedragarna tillväga? Vad kan vi som bransch göra för att förhindra att bli utnyttjade av kriminella ligor? 

Ronja Wildenstam, Svensk Försäkring

 

10.20 – 10.40 | Paus och nätverkande

 

10.40 – 11.20 | AI i skadereglering och vid riskurval (på engelska)

Hur kan AI användas för att upptäcka mer än vi människor ser med blotta ögat? Hur används AI i andra länder i skaderegleringen och för riskurval?

David Morris, BDEO
 

11.20-11.50 | Bärgning i trafikkaoset efter snöstorm

Uppemot 1 000 bilar fastnade på E22 mellan Hörby och Kristianstad en vinterdag 2024. Många människor fick sitta kvar nästan ett dygn innan de evakuerades. Flera bilar blev kvar längre än så innan de kunde komma loss. Vad var det som hände egentligen? Vad kan vi dra för lärdomar av händelsen?

Kristin Charliesson, Customer service and Internal sales Specialist, SOS International

 

11.50  – 12.50 | Lunch

 

12.50 – 13.20 | Lagstiftning runt elsparkcyklar och A-traktorer

Nya regler i bland annat trafikskadelagen påverkar försäkringsbranschen. Nu omfattas även vissa eldrivna cyklar av kravet på trafik­försäkring och ett insolvens­garanti­system kommer att införas. Hur arbetar TFF och Svensk Försäkring med frågorna och var befinner vi oss i processen? Vad händer med lagstiftningen runt elsparkcyklar? Sker några förändringar rörande A-traktorer?

Cecilia Fabiansson Huss, Trafikförsäkringsföreningen

 

13.20 – 14.10 | Forskning runt A-traktorer, elsparkcyklar och långtidseffekter av trafikolyckor

Hur skiljer sig faktiska olyckor från det föräldrar och barn tror när det kommer till olyckor med A-traktorer? Vilka skador är vanligast för en elsparkcyklist? En trafikolycka regleras och bilen skrotas men vilka är de långa konsekvenserna för den drabbade med en trafikskada? Hur påverkas livskvaliteten? Folksam har följt upp personskador i trafiken och resultatet visar återigen hur viktigt det är att aktivt förhindra att olyckor uppstår.

Anders Kullgren, Maria Klingegård, Forskare Folksam

 

14.10 – 14.30 | Paus och nätverkande

 

14.30 – 15.00 | Skadekostnader på elbilar

Varför är det så dyrt att reparera elbilar? Hur jobbar branschen med att påverka skadekostnaden? Går det att reparera ett batteri och använda begagnade reservdelar?

Henrik Idermark, Chef specialistverksamhet, MRF

 

15.00 – 15.50 | Användning av privatägda elsparkcyklar – preliminärt resultat från regeringsuppdraget om eldrivna enpersonsfordon

Vissa elsparkcyklar är numera trafikförsäkringspliktiga men vilken information om fordonen ger återförsäljare till konsumenterna? Känner köparna till vilka lagar och regler som gäller för sin elsparkcykel? Hur används fordonen och hur har trafikolyckor med elsparkcyklar utvecklats över tid? Hur stor andel av olyckorna gäller privatägda elsparkcyklar? Här presenteras ny kunskap framtagen inom Trafikanalys regeringsuppdrag.

Pia Sundbergh, utredare på Trafikanalys

 

15.50 – 16.00 | Sammanfattning och avslut 

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan.

Lokal för deltagande på plats är:

Westmanska Palatset
Holländargatan 17
111 60 Stockholm

 

 

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan.

Lokal för deltagande på plats är:

Westmanska Palatset
Holländargatan 17
111 60 Stockholm

 

Moderator

 

 

 

Liza Almqvist

Produktutvecklare Motor, Gjensidige Försäkring

 

 

 

 


Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

 

Stina Wärn

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

stina.warn@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 98