Juridikseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med regelefterlevnad och lagstiftning inom försäkringsbranschen

 

Juridikseminariet har passerat 10 år och är mötesplatsen för dig som arbetar med regelverk och compliance inom försäkringsbranschen och myndigheter med inriktning på försäkringsjuridik. Under en heldag går vi igenom uppdateringar inom regelverk och inspiration till ditt arbete och en chans att nätverka med branschkollegor.

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Westmanska Palatset
Holländargatan 17
111 60 Stockholm

 

Program 

 

09.00-09.10 |  Inledning av moderator

Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring
 

09.10–09.50 | Branschvägledning på penningtvättsregelverket

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller för olika slags finansiella företag, däribland livförsäkringsföretag, men även för vissa icke-finansiella aktörer. Inte minst mot bakgrund av att regelverket gäller för olika slags aktörer så uppstår ofta frågor om hur regelverket ska tillämpas i praktiken. I syfte att ta fram branschvägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av regelverket så tillskapades 2016 Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt). Bakom Simpt står Svensk Försäkring och ett antal andra branschorganisationer. Vi får höra Simpts kanslichef Hanna Wetter berätta om bakgrunden till Simpt, institutets arbetsmetod och några aktuella frågor.
Hanna Wetter, Kanslichef, Simpt 
 

09.50–10.50 | Hållbarhet – vad händer i försäkringsföretagen?  

Finansmarknaden fyller en viktig funktion i omställningen till en hållbar ekonomi. Lagstiftaren har beslutat en mängd reglering på hållbarhetsområdet i syfte att främja och underlätta detta, såväl på EU-nivå som nationellt. Vi får höra företrädare för två försäkringsföretag berätta om vilka mått och steg de tar för att agera enligt lagstiftningen och för att ställa om verksamheten. Vi får också höra Finansinspektionen förmedla sin bild av hur arbetet med hållbar finans hos de finansiella företagen i Sverige ligger till.     
Tove Husell, tf. hållbarhetschef, och en företrädare Försäkringstillsyn, Finansinspektionen

 

10.50–11.10 | Paus och nätverkande
 

11.10–11.50 | DORA - praktiska frågor inför genomförandet

Många företag håller i nuläget på med att genomföra kraven i EU:s Digital Operations Resiliance Act (DORA) i sina verksamheter inför att förordningen ska börja gälla den 17 januari 2025. Vilken är bakgrunden till behovet av DORA-regelverket? Vilka är de grundläggande krav en som ställs? Vilka är de vanligaste frågorna som uppstår under genomförandet?
Kawin Mårtensson, Advokat och Partner, Kompass Advokat 


11.50 – 12.50 | Lunch
 

12.50–13.30 | Insurance Europe – the voice of European insurers in Brussels

Insurance Europe representerar den europeiska försäkringsbranschen. Organisationen har kontor i Bryssel och har en tät dialog med EU-institutionerna och alla andra intressenter som berörs av EU-reglering. Den svenska branschen representeras hos Insurance Europe av Svensk Försäkring. Vilka frågor fokuserar Insurance Europe på för försäkringsbranschen? Vilka förändringar kommer med en ny EU-kommission och med nyvalda Europaparlamentariker? Hur arbetar man för att få bästa genomslag hos EU-institutionerna?
William Vidonja, Head of Conduct of Business Department, Insurance Europe  
 

13.30–14.10 | Högsta domstolen om PFAS i blodet och personskada

Högsta domstolen meddelade i december 2023 dom i det uppmärksammade målet mellan ett stort antal boende i Ronneby och det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik AB. I domen slogs fast att dessa personer, som genom dricksvattnet fått höga halter av PFAS i blodet, har drabbats av personskada i skadeståndsrättslig mening. Vi får höra docent Mia Carlsson kommentera domen, bl.a. vilka följdverkningar i skadeståndsrättsligt avseende som den kan få och vad den kan innebära för försäkringsföretagen. 
Mia Carlsson, universitetslektor och docent, Stockholms universitet
 

14.10–14.30 | Paus och nätverkande
 

14.30–15.10 | Solvens II och IRRD – vad har hänt?

EU-institutionerna beslutade tidigare i år ändringar av Solvens II-direktivet och därutöver beslutat om ny EU-rätt rörande återhämtning och resolution på försäkringsområdet (IRRD). Nästa steg är att genomföra EU-regelverken i svensk rätt, och för det ändamålet har regeringens tilsatt en särskild utredare. Vi får höra utredaren berätta om sitt uppdrag, om vilka vägval som finns att överväga samt om hur utredningens arbete går och står.  
Talare presenteras inom kort
 

15.10–15.50 | Aktuellt från Finansinspektionen

Vad händer på Finansinspektionen 2024 och framåt? Vilka utmaningar finns och vad blir fokus inför 2025?
Daniel Barr tillträdde som generaldirektör i mars 2023. Vad har varit intressantast, svårast och kanske mest förvånande under året som gått? Hur ser han på den finansiella tillsynens roll framöver: vilka frågor blir viktigast att lösa och hur ser han på försäkringssektorns aktörer i det perspektivet? Hur ser han på den europeiska tillsynen: vilken roll har EIOPA och hur bör förhållandet EIOPA-nationella tillsynsmyndigheter utvecklas?    
Daniel Barr, Generaldirektör, Finansinspektionen
 

15.50–16-00 | Avslutning och sammanfattning av seminariet

Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring
 

 

Moderator

 

Johan Lundström

Chefsjurist, Svensk Försäkring

Johan arbetar med försäkrings- och tjänstepensionsföretagens regelverk alltsedan 1996; med bakgrund som assessor i Svea hovrätt och efter en tid vid Finansinspektionen började han det året med lagstiftningsarbete på Finansdepartementets försäkringsenhet. Johan stannade på departementet som enhetschef fram till 2007 då han anställdes på branschorganisationen Svensk Försäkring som chefsjurist.    

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97