Nätverk Finansiell brottslighet

– stärk företagets motståndskraft mot finansiell brottslighet i försäkringsbranschen

 

För att möta efterfrågan på såväl utbildning som nätverkande startar Svenska Försäkringsföreningen ett nytt, unikt nätverk för dig som arbetar inom compliance, juridik eller liknande funktioner, men även ledare, produktspecialist, produkt- eller affärsutvecklare eller förmedlare i försäkringsbranschen. Nätverket har fyra träffar under 2024/2025.

Nätverket har inriktningen mot de utmaningar och de olika kraven som ställs för att minska risken för finansiell brottslighet. På nätverksträffarna ges du som deltagare möjligheten att både fördjupa och bredda dina kunskaper genom utbildning och diskussioner av dagsaktuella frågor med kunniga och erfarna experter inom området. Du har också stor möjlighet att påverka vad som tas upp på träffarna.

Du får också betydande utrymme till att själv medverka till kompetensutveckling genom den generösa tid som finns för frågor och diskussioner. Sist, men inte minst väsentligt, får du möjligheten att bygga ett nätverk med kollegor i försäkringsbranschen, som har utmaningar liknande dina.

 

Målgrupp

Nätverket vänder sig till dig som arbetar som jurist, specialist, compliance eller inom olika stödområden för att förebygga finansiell brottslighet på försäkringsbolag eller hos förmedlare. Vidare kan du ha roll som tex produkt- eller affärsutvecklare alla med uppdraget att på något sätt förebygga finansiell brottslighet.

 

Mål

Målet med våra nätverk är att skapa en dynamisk mötesplats för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och diskussioner. Du som deltagare får möjligheten att även skapa nya kontaktytor till nytta i din roll, i dag och i framtiden.  

 

Innehåll

Stor vikt kommer att läggas vid deltagarnas egna önskemål om innehåll. Därför kan nedan diskussionsämnen ses som exempel.

 • Försäkringsföretagens möjlighet att motverka finansiell brottslighet
 • Strategier för att motverka att försäkringsverksamheten utnyttjas för finansiell brottslighet. Hur ska arbetet se ut?
 • Identifiering av riskindikatorer för försäkringsbranschen.
 • Teknologins roll: Vilken inverkan har digitaliseringen på försäkringssektorn utifrån perspektivet finansiell brottslighet? Hur kan ny teknik hjälpa till att upptäcka och förebygga finansiell brottslighet?
 • Personalrisker och infiltrering.
 • Regelverk: Vilken roll har regelverken i att forma branschens strategier mot finansiell brottslighet? 
 • Utmaningar och lösningar för dataskydd och integritet i arbetet mot finansiell brottslighet. Hur balanserar man ett effektivt brottsförebyggande arbete med individens integritet?
 • Hållbarhet och affärsetik – hur förena detta med arbetet för att motverka finansiell brottslighet?
 • Case studier: Analys av tidigare fall för att dra lärdomar från dessa.

 

Vad du får som deltagare

 • Vidareutveckling av professionellt nätverk
 • Erfarenhetsutbyte med andra 
 • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar
 • Nya kontaktytor i branschen
 • Professionell vidareutbildning
 • Möjlighet att påverka innehållet för maximal nytta
 • Kompetensutveckling
   

 Nätverksledare

 

Tara Abdi

Tara är verksam inom försäkringsbranschen och har bland annat specialiserat sig på att motverka finansiell brottslighet. Hennes erfarenhet sträcker sig från att vara försäkringsjurist och AML-specialist till nuvarande position som Head of Compliance Financial Crime på Länsförsäkringar AB. Tara är också medlem i referensgruppen för Svenska institutet mot penningtvätt. I sina roller har hon utvecklat en djup förståelse för de komplexa lagstiftningarna och de utmaningar som företag står inför när det gäller att motverka finansiell brottslighet.

 


 

Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

Stina Wärn

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

stina.warn@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 98