Program AI Analytics för försäkringsbranschen

Program som hjälper dig att transformera din organisation att bli mer datadriven och tillföra affärsvärden med hjälp av datadriven analys/AI.

 

Data Analytics för försäkringsbranschen är ett omfattande program där du som deltagare få ta del av de kunskaper och metoder som försäkringsbranschen behöver för att lyckas i en datadriven ekonomi. Efter avslutat program blir du diplomerad Data Analytics Professional. 

 

Innehåll

 • Mognadsgrader inom datadriven Analys
 • Analytiska framgångsfaktorer   
 • Livscykel för data-driven analys
 • Prediktiv analys
 • Grunderna i Cloud och Open Source
 • Implementera och agera på datadriven analys
 • Förändring och transformering
 • Etik och ansvarsfull AI
 • Data & Analytics Literacy

 

Slutpresentation

Programmet avslutas med en slutpresentation som du kan genomföra individuellt eller i grupp (om ni tillhör samma organisation). Presentationstillfället är 1,5 timme långt och ni kommer att ha inbjudna gäster från uppdragsgivaren.

 

Upplägg

Du kommer att få genomgångar av kärnmetoder och modeller för framgångsrik dataanalys/AI med inriktning på teori, kunskap och insikter. Detta blandas med gruppövningar och tillämpningar i egen utmaning. Programmet består av fem sessioner där varje session består av en heldag med teori och logik samt veckan efter en halvdag coaching med reflektioner, applicering, gästföreläsning och diskussion. Programmet omfattar totalt 7,5 dagar, fördelat på fem sessioner under 8 månader.

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under kursen. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, plan 6
104 51 Stockholm

 

Vem passar programmet för?

Aktuarier och dataanalytiker

Du som behöver lösningar som hjälper dig att jobba snabbare och effektivare, till exempel visualisering av analys och statistik.

Produktägare, avdelningschefer och ledare

Du behöver se helheten för att kunna utvärdera processer och kalkylera ROI. Data-driven analys skall leverera insikter så du kan fatta säkra affärsbeslut.

Kvantitativa analytiker och Data Scientists

Du behöver tillgång till hög data kvalite så du kan vara kreativ och ställa rätt frågor. Tekniker för detta är data visualizering, deep learning, och andra analytics / AI tekniker och lösningar.

Datatekniker och IT-personal

IT personal som skall förstå alla aspekter av produktionssättning av Analytics/AI, från modell registrering till validering. Få insikt i skalbara plattformar byggda för att bredda Analytics / AI på ett effektivt sätt.

 

Detta får du som deltagare

 • Kompetensutveckling inom AI / Analytics (Re- Upskill)
 • Industri standard metoder och modeller för framgångsrik data-driven analys/AI
 • Coaching sessioner som applicerar nyvunnen kunskap in i egna och verkliga utmaningar / affärsproblem inom analytics /AI.
 • Repetera och reflektera över en längre tidsperiod skapar en högre grad av permanent beteende förändring, därför löper programmet över en period på 8 månader
 • Erfarenhetsutbyte med bransch- experter och kollegor

 

Efter programmet

Efter programmet har du fått en ökad förmåga att påverka, förändra och fördjupa ditt arbete inom Data Analys / AI. Du har under programmet fått möjlighet att praktisera på egen affärsutmaning / projekt inom Data Analys / AI. Du ska kunna koppla affärvärde till olika analys initiativ samt vilka aktiviteter som skall prioriteras för nå en högre mognads grad inom Data Analys / AI för din egen del, ditt team eller egen organisation.

 

Diplomering

Efter avslutat program blir du diplomerad Data Analytics Professional.

 

Programansvariga

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

Stefan har haft många uppdrag inom försäkringsbranschen där han bland annat haft uppdrag som HR-chef och VD-uppdrag. Stefan har omfattande praktisk erfarenhet från branscher som präglas av många kundrelationer.

 

 

 

Patric Hellgren

Director, Analytics Value Training, EMEA, SAS Institute

Patric utvecklar, etablerar affärsdrivna kompetensutvecklings program på SAS Institute. Han är huvudarkitekt för Analytics Value Training som i sitt innehåll vänder sig till affärsskolor och industrier i Europa. Med sina 28 år i branschen och tillsammans med ett etablerat ekosystem av experter tillför han sina insikter av kompetens och värdeperspektivet inom dataanalys och AI.

 

Gästföreläsare

Programmet genomförs av ett ekosystem av experter från skilda områden inom datadriven analys. Gemensamt för ekosystemet är att vi drivs och delar samma passion, vision och engagemang kring att utforska och utvinna affärsvärdet inom datadriven analys/AI.

 


 

Har du frågor?

Kontakta då kursansvarig Stefan Pärsson på stefan.parsson@forsakringsforeningen.se eller 08-522 789 91.