Grundkurs i juridik för försäkringsbranschen

En introduktion till allmänjuridiska rättskoncept och den svenska rättsordningens uppbyggdnad

 

Kursen är en introduktion till juridiken och ger kunskap om hur den svenska rättsordningen är uppbyggd. Du får stifta bekantskap med grundläggande regler och begrepp inom de viktigaste rättsområdena. I kursen granskas flertalet olika rättsområden och rättskällor. Du får också lära dig hur du löser juridiska problem. Kursen ger dig en grundförståelse och praktisk användbara kunskaper inom de flesta juridiska områden som du kan komma i kontakt med i ditt arbetsliv. Föreläsningar varvas med praktiska övningar inom olika rättsområden som är kopplade till försäkring.
 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under kursen. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, plan 6
104 51 Stockholm
 

Innehåll

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om det regelverk som påverkar den svenska försäkringsbranschen. Du blir bekant med juridiska termer och begrepp. Du lär dig att analysera och tolka lagtext, att identifiera, analysera och lösa grundläggande juridiska problemställningar samt att lämna juridiskt vederhäftig information i din yrkesroll.

 

Vem passar kursen för?

Kursen vänder sig till bland annat skadechef, skadereglerare, riskbedömare, underwriter, rådgivare, förmedlare eller annan yrkesroll med behov av grundläggande kunskap i juridik och svenska regelverk i ditt dagliga arbete. Kursen passar även befattningshavare som önskar en grundläggande kunskap inom svenska regelverk.

 

Vad får jag som deltagare?

  • Professionell vidareutbildning
  • Kompetensutveckling
  • Utökat professionellt nätverk
  • Erfarenhetsutbyte med branschkollegor 
  • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar

 

Intyg

Efter avslutad kurs utfärdas ett deltagarintyg. 

 

Kursledare och föreläsare

 

 

Marcus Radetzki

Kursen leds av Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt med lång erfarenhet av utbildning i näringslivet.

 

 

 

Gästföreläsare

Under kursen bjuds flera gästföreläsare in för att undervisa och leda diskussionerna i de olika ämnena. Det kommer att vara såväl akademiker som sakkunniga från branschen.

 Juridikprogram för försäkringsbranschen – en extra djup försäkringsjuridisk utbildning

Denna kurs ingår i vår utbildning Juridikprogram för försäkringsbranschen. Programmet fördelas på tre delkurser och omfattar totalt nio utbildningstillfällen, varpå denna kurs är en delkurs. Vill du veta mer om vårt Juridikprogram för försäkringsbranschen hittar du nästa aktuella programstart i vårt kalendarium eller är välkommen att kontakta oss.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97