Försäkringsjuridik - hur tillämpar vi regelverken?

Under tre dagar tolkar vi FAL, försäkringsrörelserätt och försäkringsdistribution

 

Kursen behandlar Försäkringsavtalslagens (FAL) regler om individuell skadeförsäkring. Du får möjligheten att analysera och diskutera problematiska frågeställningar du hanterar i ditt försäkringsyrke. Kursen går igenom de regler som styr den svenska försäkringsbranschen, så som lagstiftningen om försäkringsrörelse och försäkringsdistribution. Du får en fördjupad kunskap i innebörden av de olika regelverk kursen tar upp. Du får en bättre förmåga att argumentera för hur tvister kring reglernas tillämpning bör lösas. Föreläsningar varvas med praktiska övningar inom olika rättsområden som är kopplade till försäkring.
 

Praktisk information 

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under kursen. Detta väljer du inför varje kurstillfälle i kommunikation med Svenska Försäkringsföreningen.

För vem?

Kursen vänder sig till bland annat skadechef, skadereglerare, riskbedömare, underwriter, rådgivare, förmedlare eller annan yrkesroll med behov av fördjupad kunskap i försäkringsjuridik och Försäkringsavtalslagen i ditt dagliga arbete. Kursen passar även befattningshavare som önskar fördjupad juridisk kunskap med inriktning mot försäkringsrättsliga regelverk.
 

Vad får jag som deltagare?

  • Professionell vidareutbildning
  • Kompetensutveckling
  • Utökat professionellt nätverk
  • Erfarenhetsutbyte med branschkollegor 
  • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar

 

Mål

Målet med kursen är att fördjupa dina kunskaper i försäkringsjuridik och du introduceras till Försäkringsavtalsrätten. Du lär dig att analysera och tolka lagtexter, att identifiera, analysera och lösa juridiska problemställningar med relevans för försäkringsbranschen samt att lämna juridiskt vederhäftig information i din yrkesroll.
 

Intyg

Efter avslutad kurs utfärdas ett deltagarintyg. 

 

Föreläsare

Marcus Radetzki

Kursen leds av Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt med lång erfarenhet av utbildning i näringslivet.

 

 

 

 

 

 

Gästföreläsare

Under kursen bjuds flera gästföreläsare in för att undervisa och leda diskussionerna i de olika ämnena. Det kommer att vara såväl akademiker som sakkunniga från branschen.

 Juridikprogram för försäkringsbranschen
– en extra djup försäkringsjuridisk utbildning

Denna kurs ingår i utbildningen Juridikprogram för försäkringsbranschen. Juridikprogrammet fördelas på tre kurser varpå denna kurs tillhör den sista. Du kan välja att läsa hela eller delar av programmet.

Gå till programmet >>​

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97