Pristagare 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustaf Agartson
VD, BIMA

SFF Årliga pris 2018

 

Motivering

”Bima grundades 2010 och är i dag ett av de största internationella mikroförsäkringsföretagen i världen med marknad i 14 tillväxtländer. Bima har i dag cirka 24 miljoner kunder och verksamheten växer med cirka en halv miljon kunder varje månad. Bima med Gustaf i spetsen har hittat ett nytt sätt att göra liv- och olycksfallsförsäkringar tillgängliga för en ny kundgrupp. Målgruppen är låginkomsttagare bosatta i utvecklingsländer. Genom sina mobila försäkringslösningar bidrar Bima till global samhällsutveckling och samhällsnytta.”
 Prisutdelningen

Prisutdelningen ägde rum i samband med Svenska Försäkringsföreningens årsavslutning på Westmanska Palatset i Stockholm torsdagen den 29 november 2018. Pristagaren erbjuds att vara adjungerad i SFF:s styrelse under ett år.

Läs mer om prisutdelningen och eventet här.