Artikel

Jenny Rudslätt: ”Vi behöver se till att fler svenskar är rätt försäkrade och att försäkringsfrågan tar sin rätta plats i samhället”

 

 

Hållbar skadereglering, förändrade resvanor och ökade brott mot äldre är några aktuella frågor som påverkar egendomsförsäkringsområdet. Vi har pratat med Jenny Rudslätt, skadechef för produkt Hem & Villa på If Skadeförsäkring och nätverksledare för det nystartade nätverket Egendom & Egendomsförsäkring hos Svenska Försäkringsföreningen, om utmaningarna som dessa nya trender för med sig. En av dem är att nå ut med egendomsförsäkringar till det stora antal svenskar som fortfarande är oförsäkrade.

Försäkring kan uppfattas som komplext och är en lågintresseprodukt hos många utanför försäkringsbranschen, samtidigt är behovet av skydd av olika slag oerhört stort. Vi behöver se till att fler svenskar är rätt försäkrade och att försäkringsfrågan tar sin rätta plats i samhället, menar Jenny.

 

Hållbar skadereglering – hur går vi från strategi till praktik?

 

Högt på de flesta verksamheters strategi ligger implementeringen av hållbarhetsregelverken. Någon som också påverkar de som arbetar med skaderegleringen av egendomsförsäkringar. Men hur kan hållbar skadereglering egentligen se ut i praktiken och vilka är möjligheterna för försäkringsbolag att erbjuda detta?

– Det är viktigt med delreparationer, återbruk av material, användning av miljövänliga byggnadsmaterial och byggpartners som är med oss i detta. Vi bör sätta en hög standard och visa att vi tar miljöfrågan på allvar.

Trots god vilja är utmaningarna många innan hållbarhetsmålen kan uppnås. Frågeställningar, som kundernas vilja och att mer hållbara material kan kosta mer, är också något verksamheter behöver ta höjd för i sitt hållbarhetsarbete.

– Vi lever i en slit-och-släng-värld och jag undrar om kunderna är med på tåget vad gäller konsumtion och reparera eller återanvända i stället för att ersätta med nytt. Delreparationer är inte alltid heller populärt när kunder vill byta ut hela ytor. Det är lätt att tänka att man vill vara hållbar som privatperson men när det väl gäller är det färre som köper in sig på resonemanget och vi hamnar i diskussioner med kunder som vill förnya sin egendom i stället för att reparera den vid skada.

 

Nya resvanor förändrar kundernas försäkringsbehov

 

Pandemins intrång våren 2020 och det rådande läget i världen har förändrat resvanorna hos människor och nya trender har dykt upp. 

– Pandemin satte stopp och inflationsläget har hämmat en återgång. Vi reser helt enkelt inte lika långt bort och håller oss i större utsträckning än innan i Sverige. Det kommer ta ett tag innan vi är tillbaka på tidigare nivåer. Pandemin var även en väckarklocka för många vad gäller konsumtion och klimatfrågan, jag tror att vi är mer kritiska till vårt sätt att leva och resa.

Skenande vårdkostnader utomlands som en följd av det rådande läget väcker också återigen frågan om vikten att vara försäkrad när du är på resa, det kan vara förödande att stå oförsäkrad, förklarar Jenny.

– Helt klart finns det en oro över att svenskar prioriterar om försäkringar i sin hushållsekonomi. Förändrade behov och beteenden gör att försäkringsbolagen kan behöva förnya sina villkor så de anpassas efter nya beteendemönster.

 

En mer skrämmande trend: Ökade brott mot äldre

 

En annan mer skrämmande trend är den ökande brottsligheten mot äldre. Polisens statistik visar en klar ökning och tillvägagångssätten har blivit mer fräcka och påstridiga. Följderna av brotten är ofta både ekonomiskt och psykologiskt påfrestande. Dessutom täcker inte hemförsäkringen bedrägerier, vilket skapar ett hål i skyddsnätverket för våra medborgare, berättar Jenny.

– Vi som försäkringsbransch märker själva av denna ökning i samtal med våra kunder. Fler parter behöver börja samverka tillsammans för att proaktivt se till att denna oroväckande trend bryts och förebygga dessa skador. Branschen behöver börja kroka arm med till exempel polisen, politikerna och aktörer som Stöldskyddsföreningen.

 

Ett branschgemensamt forum att diskutera utmaningarna

 

Nätverket Egendom och Egendomsförsäkring startar den 29 mars med fyra träffar under året och tar utsikt mot de utmaningar och krav som ställs på produktområdet och branschen i stort.

På nätverksträffarna får du som deltagare möjligheten att både fördjupa och bredda dina kunskaper genom utbildning och diskussioner av dagsaktuella frågor med kunniga och erfarna experter och branschkollegor. På frågan vad Jenny själv ser fram emot som nätverksledare, svarar hon:

– Jag ser fram emot ett nätverk där alla deltagare berikas av givande diskussioner och expertis samtidigt som vi får ha det trevligt tillsammans. Ett mål är att deltagarna genom nätverket får med sig ny kunskap och samtidigt skapar nya kontakter som kan vara värdefull för produktområdets fortsatta utveckling. Egendomssidan är bred och det finns många viktiga områden att bena i - det här kommer bli toppen!

 

Läs mer om nätverket här

 

Publicerad den 2023-02-21.