Pristagare Årets Inspiratör i försäkring 2022

Årets Inspiratör i försäkring är Svenska Försäkringsföreningens senaste utmärkelse. Priset tilldelas den person som med ett målinriktat arbete under längre tid gjort avtryck i sin organisation genom att bidra till kreativa förändringar och förbättringar av verksamheten.

 

Annelie André
Verksamhetsutvecklare
Skandia

 

”Annelie sticker ut med sitt driv, sin enormt positiva framtoning och sin ödmjukhet. Hon lyckas driva sina uppdrag i hamn på ett extremt professionellt sätt och ser till att hålla såväl deadlines som att få med sig människorna. På ett föredömligt sätt har hon lyckats skapa effektivare processer och förbättrade arbetssätt. Annelie brinner för hållbarhet och driver implementeringen av hållbart sparande inom Skandia på ett framgångsrikt sätt. Annelie är ett föredöme när det gäller att ta ansvar och dela med sig av sin positiva energi till alla hon möter och har alla förutsättningar att kunna gå hur långt som helst.” 

 

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91