Juridikprogram för försäkringsbranschen

Unikt program som fördjupar dina kunskaper i försäkringsjuridik

 

För att möta efterfrågan på såväl heltäckande utbildning som utveckling har Svenska Försäkringsföreningen ett unikt program – Juridikprogram för försäkringsbranschen. Denna juridikutbildningen är specialanpassad för försäkringsbranschen. 

 

Praktisk information 

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under kursen. Detta väljer du inför varje kurstillfälle i kommunikation med Svenska Försäkringsföreningen.
 

Innehåll​​

Juridikprogram för försäkringsbranschen består av tre kurser. Respektive kurs omfattar tre dagar vilket gör att programmet omfattar totalt nio kursdagar, fördelat på två terminer. Programmet innehåller bland annat följande exempel. Längre ner kan du läsa mer om de enskilda delkurserna som programmet innefattar.
 

 • Lagtolkning
 • Rättsfallstolkning
 • Praktisk skadeståndsbedömning
 • Avtalstolkning
 • Jämkning av oskäliga avtalsvillkor
 • Grundläggande regler om fordringar, ränta och preskription
 • Grundläggande regler om försäkringsrörelse
 • Försäkringsavtalslagen
   

Föreläsningar varvas med praktiska övningar inom olika rättsområden som är kopplade till försäkring.

 

Efter programmet

Efter genomfört program har du fördjupat dina kunskaper i försäkringsjuridik och Försäkringsavtalsrätten. Du får med dig verktyg att analysera och tolka lagtexter, att identifiera, analysera och lösa juridiska problemställningar med relevans för försäkringsbranschen samt att lämna juridiskt vederhäftig information i din yrkesroll. Du tar med dig en bättre förmåga att argumentera för hur tvister kring reglernas tillämpning bör lösas. 

 

Vem passar programmet för?

Programmet vänder sig till bland annat skadechef, skadereglerare, riskbedömare, underwriter, rådgivare, förmedlare eller annan yrkesroll med behov av fördjupad kunskap i försäkringsjuridik i ditt dagliga arbete. Programmet passar även befattningshavare som önskar en fördjupad kunskap inom försäkringsrättsliga regelverk.

 

Vad får jag som deltagare?

 • Professionell vidareutbildning
 • Kompetensutveckling
 • Utökat professionellt nätverk
 • Erfarenhetsutbyte med branschkollegor 
 • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar

 

Programmets delar

Du kan även välja att läsa delar av programmet genom att anmäla dig till de enskilda kurserna, klicka då på respektive kurstitel nedan.

 

Försäkringsjuridik – hur tillämpar vi regelverken?

Nästa kurstillfälle den 23-25 april 2024

I det sista blocket går vi på djupet inom försäkringsrätten så som försäkringsrörelse, försäkringsdistribution och försäkringsavtal.​ Vi går igenom Försäkringsavtalslagens (FAL) regler om individuell skadeförsäkring. Du får möjligheten att analysera och diskutera problematiska frågeställningar du hanterar i ditt försäkringsyrke. Vi går igenom de regler som styr den svenska försäkringsbranschen, så som lagstiftningen om försäkringsrörelse och försäkringsdistribution. Du får en fördjupad kunskap i innebörden av de olika regelverk som behandlas i blocket. 

 

Grundkurs i juridik – för försäkringsbranschen

Nästa kurstillfälle den 22-24 oktober 2024

I första blocket introduceras du till allmänjuridiska grundkoncept så som rättsordning, rättsområden, rättskällor och rättstillämpning och skadeståndsrätt (utanför avtalsförhållanden) och du får kunskap i hur den svenska rättsordningen är uppbyggd. Du får stifta bekantskap med grundläggande juridiska regelverk och begrepp inom de viktigaste rättsområdena. Under de första tre dagarna granskar vi flertalet olika rättsområden och rättskällor och du får också lära dig hur du löser juridiska problem. Efter avslutad introduktion har du en grundförståelse för svensk juridik och får med dig praktisk användbara kunskaper inom de flesta juridiska områden som du kan komma i kontakt med i ditt arbetsliv.

Allmän avtalsrätt och skadeståndsprövning 

Nästa kurstillfälle den 11-13 mars 2025

I andra blocket går vi igenom allmän avtalsrätt och går djupare in på skadeståndsrätten i avtalsförhållanden samt fordringsrätt. Vi granskar regler för tolkning och utfyllning, upplysningsplikt och jämkning inom avtalsrättens område. Oavsett vilket försäkringsområde du arbetar inom kommer du i kontakt med den typ av avtalsrättsliga problem. Vid skador som uppstår inom ramen för ett avtalsförhållande används regler i avtalet för att avgöra om skadeståndsskyldighet föreligger, så kallat inomobligatoriskt skadestånd. Denna typ av skadeståndsfrågor ligger till grund i denna kurs. Vidare behandlas även det regelverk som styr fordringsrätten.​

Diplom

Efter fullföljd utbildning delas diplom ut.
 

Så tycker tidigare deltagare
 

Jättebra! Imponerad över att det gick så bra att köra via Teams. Mycket bra lärare, men även
själva kursadministrationen, skönt när det är ordning och reda och allt funkar som det ska.

 

Föreläsare

 

 

Marcus Radetzki

Kursen leds av Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt med lång erfarenhet av utbildning i näringslivet.

 Gästföreläsare

Under kursen bjuds flera gästföreläsare in för att undervisa och leda diskussionerna i de olika ämnena. Det kommer att vara såväl akademiker som sakkunniga från branschen.

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97