Svenska Försäkringsföreningens styrelse

 

Ladda ner våra stadgar här

 

Ordförande
Gunilla Svensson
Dina Försäkring AB

VD
Stefan Pärsson
Svenska Försäkringsföreningen

Vice ordförande/Ledamot
Lars Einar Pettersson
Solidar Liv Försäkring AB

 

Ledamöter

 

Ledamot
Marie Ågren
Skandia

Ledamot
Mats Olausson
Trafikförsäkringsföreningen

Ledamot
Charlotta Rets
Zurich Insurance plc

Ledamot
Tobias Sved
FTF - Facket för försäkring och finans